خانه کشیش در کوچه سنگتراش ها، در محله قدیمی شهر اصفهان، جای دارد. این خانه از آن کشیش کارگین هانانیان، کشیش محترم جلفا بوده است که بنای آن به سبک معماری صفوی ساخته شده است. کشیش هانانیان در 20 سپتامبر 1946 درگذشت و در کنار ناقوس کلیسای وانک به خاک سپرده شد. ادامه ...
 
  راه اندازي وب سايت خانه كشيش